Velkommen til testbrukerkurs med iMAL!

I løpet av en time vil du få en gjennomgang av læremidlet, både den digitale versjonen som er ment til læringsbrett, og den delen av iMAL hvor du kan tilpasse arbeidsark til utskrift. 

Ved å delta på kurset vil skolen din få gratis tilgang til iMAL i 2 måneder.

(NB. Hver skole kan bare delta på testbrukerkurs og få gratis prøvetilgang en gang pr. skoleår). 

 

Meld deg på testbrukerkurs mandag 24. oktober her: