Innhold i kurset

Dag 1

13.30-14.15: Innføring i leseopplæring – teorigrunnlag iMAL

14.15-14.30: Pause

14.30-15.15: iMAL- metoden, arbeidsmåter og oppgavetyper

15.15-15.30: Pause

15.30-16.00: Introduksjon til iMAL- kartlegging

Dag 2

13.30-14.30: Forts. iMAL- kartlegging og praktiske øvelser

14.30-14.45: pause

14.45- 15.05: Tiltak rundt kartlegging

15.05-15.30: Forskning og organisering av undervisning

 

Meld deg på iMAL onlinekurs for spesialpedagoger og lærere som arbeid i intensiv opplæring (kurs over to halve dager: tirsdag 18. oktober og tirsdag 25. oktober) her: