Kom i gang med iMAL!

Skal du jobbe som førsteklasselærer og ha ansvar i bokstavinnlæringen? Eller jobber du med elever som strever med å få bokstavene til å feste seg? I løpet av en time vil vi gi deg tips til hvordan du kan komme i gang med iMAL i undervisningen. 

 
Meld deg på her: