iMAL kurs for spesialpedagoger over to halve dager 

Mandag 8. og 15. mai kl. 14.00 – 16.00