iMAL heldagskurs for spesialpedagoger 

Torsdag 8. juni kl. 08.30 – 13.00