iMAL kurs for førsteklasselærere over to halve dager 

Tirsdag 28. februar og 7. mars kl 14.00 – 16.00