Innhold i kurset:

08.30 – 10.30: Innføring i iMAL-metoden. 

10.30 – 11.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser del 1.

11.30 – 12.00: Lunsj

12.00- 13.00: iMAL- kartlegging og tiltak. Praktiske øvelser del 2.

13.00 – 14.00: iMAL i begynneropplæringen

14.00 – 15.00: Implementering, organisering av undervisningen

 

Meld deg på heldagskurs 1. juni 8.30- 15.00 her: