iMAL har lansert mye nytt i sommer og inviterer til gratis nyhetsforedrag 

Vi gjennomgår nyhetene og viser funksjoner og muligheter i læremidlet. Hvis skolen din ikke har lisens på iMAL vil deltagelse gi mulighet for 1 måned prøvetilgang.