Til pedagoger som har brukt iMAL skoleåret 2018 / 2019. Jeg setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på en undersøkelse om iMAL. Det er kun 4 spørsmål med avkrysning å svare på. Jeg har laget ett skjema til pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen på 1. trinn, og ett skjema til pedagoger som har brukt iMAL i spesialundervisning eller intensiv opplæring til enkeltelever. Skjemaene ligger under hverandre på denne siden.