Lær om iMALs oppgavetyper og tilpasningsmuligheter

Få gratis prøvetilgang i 1 måned

Ved å registrere deg i skjemaet nedenfor vil du få tilsendt lenke med foredrag om iMALs oppgavetyper og tilpasningsmuligheter. Foredraget er delt opp i 3 bolker og tar totalt 27 minutter (NB. ta kontakt om du ikke får tilsendt mail med lenke etter du har registrert deg)

Når du har sett foredraget åpner vi opp tilgangen til iMAL for skolen din i 1 måned.