TIRSDAG 16. MARS

12.00 – 14.00: Innføring i iMAL-metoden. 

14.00 – 15.30: Bli kjent med iMAL-læremidlet. Praktiske øvelser.

Tirsdag 23. MARS

12.00 – 12.45: iMAL-kartlegging og tiltak

13.00 – 13.45: iMAL i begynneropplæringen

14.00 – 15.30: Implementering, organisering av undervisningen.