Bli med i trekningen på en helt ny iMAL lisens! 

iMAL lanserer en egen skoleledermodul. En kompetansepakke for å sikre en helhetlig begynneropplæring.  Målet er oversikt og innsikt i alle elevenes leseutvikling og progresjon, der iMAL inngår som et verktøy for å identifisere og følge opp elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker.   

Hva er skolelederpakken?

  • Årlig kompetansekurs for skoleledere og pedagoger. 
  • 5 nettmoduler for ledelsen med oppfølgende diskusjon- og refleksjonsoppgaver. 
  • Innsiktsmodul hvor ledelsen får et raskt overblikk over status bokstavkunnskap, og tidlige ferdigheter i lesing og skriving.
  • Tilgang til hele iMALs fulldigitale verktøy.

 

 

 

Pål Riis

Pål Riis står bak iMALs kompetansepakke for skoleledere. Han har 16 års erfaring som rektor, og har også vært direktør for videre­gående skoler i Oslo. Han har bred erfaring fra lærende prosessledelse knyttet til skoleinnovasjoner som bygger på tett skolefaglig samarbeid mellom arbeids- og næringsliv, høyere utdanning, forskning og skole. Riis er også forfatter av fagbøkene Ledelse som praksis og Profesjonelle dialoger.