Instruksjonsfilmer

På denne siden finner du instruksjonsfilmer som hjelper deg i gang med “Nye iMAL”. I lærerens menylinje til venstre er det tre sider som er helt nye. Det er siden “Klasseadministrasjon”, “Bokstaver” og “Kartlegging”. Nedenfor vil du finne en instruksjonsfilm til hver side. Den første siden kommer til når du logger på imalabc.no er “Klasseadministrasjon”. Her må du gjøre flere valg før du kan gå videre. Se hvilke 3 punkt som du må huske på nedenfor. 

 

Klasseadministrering – 3 viktige ting å huske på 

  1. Start med å opprett klasse eller legg deg selv til i en eksisterende klasse

 2. Legg elever i en klasse.

NB. ALLE elever må ha vært innlogget på imalabc.no med egen feidebruker minimum 1 gang. først. 

3. Velg lesebok til klassen 

 

Bokstaver 

NB. Har du sett instruksjonsfilmene overfor? Det anbefaler vi å gjøre før du kan gå videre til bokstavsiden. 

Her finner du:

    • Hvordan velge lesebok
    • Hvordan sette innlæringsbokstav for klasse
    • Hvordan redigere bokstaver manuelt for enkeltelever
    • Hvordan velge bokstaver til elevenes læringsbrett

Kartleggingsside 

  • Se hvordan du kan kartlegge elevens bokstavkunnskap digitalt.