Onlinekurs for lærere innen spesialundervisning

Arbeider du som spesialpedagog med elever som har vansker med å få bokstavene til å feste seg i hukommelsen?  

Bli med på iMAL-kurs og lær om hvordan iMAL-metoden hjelper barn til å lære bokstavene multisensorisk.  

Høsten 2023

Kurs over to halve dager: Onsdag 23. august  og torsdag 24. august kl. 14.00 – 16.00 

Kurs over to halve dager: Mandag 18. september og mandag 25. september kl. 14.00 – 16.00

Kurs over to halve dager: Tirsdag  7. november og tirsdag 14. november kl 14.00 – 16.00

Vår 2024

Kurs over to halve dager: Onsdag 10. januar og torsdag 11. januar kl. 14.00 – 16.00 

Kurs over to halve dager: Tirsdag 5. mars og 12. mars kl. 14.00 – 16.00 

Kurs over to halve dager: Tirsdag 7. og 14. mai kl. 14.00 – 16.00