Onlinekurs for spesialpedagoger

Arbeider du som spesialpedagog med elever som har vansker med å få bokstavene til å feste seg i hukommelsen?  

Bli med på iMAL-kurs og lær om hvordan iMAL-metoden hjelper barn til å lære bokstavene multisensorisk.  

 

Kursdatoer vår 2024

Kurs over to halve dager: Onsdag 10. januar og torsdag 11. januar kl. 14.00 – 16.00 

Kurs over to halve dager: Tirsdag 5. mars og 12. mars kl. 14.00 – 16.00 

Kurs over to halve dager: Tirsdag 7. og 14. mai kl. 14.00 – 16.00 

Kursdatoer høsten 2024

Kurs over to halve dager: Del 1: onsdag 21. august og del 2: torsdag 22. august kl. 14.00 – 16.00 begge dager. 

Kurs over to halve dager: Del 1: tirsdag 3. september og del 2: tirsdag 10. september kl. 14.00 – 16.00 begge dager. 

Flere datoer kommer!

 

Innhold

  • Grundig gjennomgang av teorien bak iMAL og iMAL- metoden (arbeidsmåter og oppgavetyper)
  • Grundig gjennomgang av iMALs digitale bokstavkartlegging. 
  • Gjennomgang av læremidlet.
  • Tips til hvordan bruke iMAL i spesialundervisningen.