Onlinekurs

iMAL i den første lese- og skriveopplæring

 

 

Har du ansvar for bokstavinnlæringen?  Bli med på kurs og lær hvordan elevene kan øve inn bokstav- lyd forbindelse multisensorisk med iMAL i klassefellesskapet. 

Kursdatoer høsten 2024

Heldagskurs: tirsdag 13. august kl. 08.30- 13.00 

Heldagskurs: torsdag 15. august kl. 08.30- 13.00 

Kurs over to halve dager: Del 1: onsdag 28. august og del 2: onsdag 4. september kl 14.00 – 16.00 begge dager. 

Kortkurs: tirsdag 24. september kl. 14.00- 16.00

Kortkurs: torsdag 7. november kl 14.00 – 16.00 

 

Innhold i kurset 

  • Grundig gjennomgang av teorien bak iMAL
  • iMALs arbeidsmåter og oppgavetyper (multisensorisk) 
  • Grundig innføring i iMALs digitale bokstavkartlegging. 
  • Gjennomgang av læremidlet
  • Tips til hvordan du kan bruke iMAL i undervisningen.