Onlinekurs for førsteklasselærere

Har du ansvar for bokstavinnlæringen på 1. trinn?  Bli med på kurs og lær hvordan elevene kan øve inn bokstav- lyd forbindelse multisensorisk med iMAL i ordinær undervisning på 1. trinn 

Høsten 2023

Heldagskurs tirsdag 15. august kl. 08.30 – 13.00 

Kurs over to halve dager: tirsdag 29. august og 5. september kl. 14.00 – 16.00

Kurs over to halve dager: torsdag 9. november og 16. november kl. 14.00 – 16.00

Vår 2024 

Påmeldingslenke til kursene kommer i slutten av september

 

Kurs over to halve dager: Onsdag 24. januar og 31. januar kl. 14.00 – 16.00

Heldagskurs: onsdag 22. mai kl. 08.30 – 13.00 

Heldagskurs: tirsdag 4. juni kl. 08.30 – 13.00

Kurs over to halve dager: Onsdag 12. juni og torsdag 13. juni kl. 14.00 – 16.00