iMAL kurs for spesialpedagoger over to halve dager

Tirsdag 10. og 17. januar kl 14.00 – 16.00