Noen ganger kan oppstarten med iMAL være litt krevende. Vi har god erfaring med å veilede foreldre online. Vi tilbyr oppfølging fra spesialpedagog over 4 veiledningsøkter. Våre spesialpedagoger har erfaring fra begynneropplæring i skolen, og er utdannet ressurslærere i iMAL.

Når veiledningen starter logger dere på via vår møtelink. Noen ganger ser vi på mens dere jobber med iMAL sammen med barnet, og deretter tar de voksen en samtale i etterkant. Andre ganger er det kun møte mellom spesialpedagogen og foresatte.

Innholdet i veiledningen avklares når samarbeidet starter.

Veiledningene kan foregå både på dagtid og kveldstid. Dere vil få oppfølging fra samme spesialpedagog gjennom alle konsultasjonene. Vi tar snarlig kontakt for å avtale tid etter at bestilling er lagt inn.

Bestilling: Samtale og veiledning med spesialpedagog (ny)

  • Betalingsinformasjon

  • Beløpet inkluderer 4 konsultasjoner med spesialpedagog. Timene kan benyttes til veiledning i arbeidet dere gjør med iMAL hjemme.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.