Forfatter: Regine Nagelhus

Trenger eleven min iMAL?

LES OM RESULTATER MED iMAL HER. Noen barn kommer ikke i gang med lesing og skriving fordi de strever med å huske bokstavene. Da hjelper…

Les mer

Kjære andreklasselærer!

 Barns første skoleår kan legge grunnlaget for mange år med mestring, eller mange år med nederlag. Når skoleåret starter, er det stor sannsynlighet for at…

Les mer