Innhold i kurset:

  • Kort innføring i iMAL-metoden og arbeidsmåter.
  • Grundig gjennomgang av læremidlet, oppgavetyper og tilpasningsmuligheter
  • Digital kartlegging 
  • Grundig gjennomgang av hvordan du kan bruke iMAL gjennom bokstavlæringen på 1.trinn.