Orkdal onsdag 10. januar

Dag: Onsdag 10. januar 2018
Sted: Orkdal Rådhus
Tid: 11.30 – 15.30
Innhold i iMAL-kurset:
1. Lærevansker og lesemetoder
2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL-metoden.
3.  iMAL i klasserommet, arbeidsmåter og oppgaver. 
4. Øv inn gjenstående bokstaver. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.
Kurset er en blanding av forelesning og praktiske aktiviteter. Utprøving av metoden i praksis vil stå sentralt i den praktiske delen, samt veiledning i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.
Kursholder: Regine Nagelhus

DIGITALE iMAL-LÆREMIDLER MED ONLINE IMPLEMENTERINGSKURS

  • BESTILLING

  • For lesepedagogiske spørsmål og informasjon om online-kursene som er inkludert lisensen, så ønsker vi å kunne kontakte lesefaglige ansvarlig ved skolen. Vi vil sette pris på om dere kan gi oss navn og mailadresse til ansatt med denne type ansvar ved skolen.
  • Faktura informasjon

  • Dersom din skole ikke benytter ressursnummer, skriv: 000 i dette feltet.
    Tilgang til iMAL-læremidlet kan bestilles for vårhalvåret, til halv pris av årslisens. Lisensen blir da automatisk fornyet i august, om ikke avtalen sies opp.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.