Innhold i kurset:

08.30 – 09.15: Innføring i leseopplæring – teorigrunnlag iMAL

09.15 -09.30: Pause

09.30-10.15: iMAL- metoden, arbeidsmåter og oppgavetyper.

10.15-10.30: Pause

10.30 -11.30: iMAL- kartlegging og praktiske øvelser

11.30-12.00: Lunsj

12.00-12.30: Forts. iMAL-  kartlegging og tiltak

12.30- 13.00: Forskning og organisering av undervisning

 

Meld deg på online heldagskurs for spesialpedagoger eller lærere som arbeider i intensiv opplæring mandag 15. august her: