Innhold i kurset:

Dag 1:

14.00-14.45: Innføring i leseopplæring – teorigrunnlag iMAL

14.45-15.00: Pause

15.00-16.00: Arbeidsmåter og oppgavetyper + praktiske øvelser

Dag 2:

14.00-14.45: iMAL i begynneropplæringen

14.45-15.00: Pause

15.00-15.30: iMAL- kartlegging

15.30-16.00: Organisering av undervisningen

 

Med deg på iMAL onlinekurs for førsteklasselærere over to halve dager (15. og 22. november) her: