Digital iMAL- kartlegging – Gratis foredrag i Oslo

 
iMAL er så stolte av å endelig kunne tilby DIGITAL bokstavkartlegging. Nå tilbyr vi gratis foredrag om den digitale iMAL- kartleggingen i Oslo etter undervisningstid (se datoer nedenfor). 
 
 
Kartleggingen foregår en til en. Lærer sitter på data og eleven på læringsbrett. Lærer sender bokstaver til eleven og registrerer fortløpende når eleven skriver og leser bokstaver. Når kartleggingsøkten avsluttes sendes bokstavene eleven kan automatisk til elevens bruker. Dermed får alle elever individuelt tilpassede oppgaver – og får en mulighet til å oppleve en reell mestring i bokstavinnlæringen. ​
 
Inkluderende læringsfellesskap

Det vil alltid være noen elever som ikke greier å lære alle bokstavene i første bokstavgjennomgang. Med de nye oppgraderingene i iMAL, kan disse elevene øve på samme innlæringsbokstav som resten av klassen, men i kombinasjon med egen individuell bokstavrekkefølge. Tidligere har dette bare vært mulig på læringsbrett. Nå er samme funksjon utviklet for arbeidsarkene. 

 

Foredrag på skolen din? 

For Osloskoler tilbyr vi å komme til skolen for å holde foredrag om digital iMAL- kartlegging. Ta kontakt på solveig@imalabc.no om dette er ønskelig. 

Vi tilbyr også gratis online kurs om digital iMAL- kartlegging. Trykk her for å se datoer og påmeldingsskjema. 

 

Her finner du datoer og påmeldingsskjema

Torsdag 18. august kl. 14.30 – 16.00

Meld deg på her:

Torsdag 1. september kl. 14.30 – 16.00

Meld deg på her

Mandag 5. september kl. 14.30 – 16.00 

Meld deg på her:

Torsdag 8. september kl. 14.30 – 16.00

Meld deg på her:

Flere datoer kommer