Digital iMAL- kartlegging – Gratis foredrag i Oslo

 
iMAL er så stolte av å endelig kunne tilby DIGITAL bokstavkartlegging. Nå tilbyr vi å komme  gratis til skoler i Oslo og Omegn for å holde foredrag om den digitale iMAL- kartleggingen. Foredraget varer i 90 minutter. Kontakt solveig@imalabc.no om dette er noe for skolen din. 
 
 
Kartleggingen foregår en til en. Lærer sitter på data og eleven på læringsbrett. Lærer sender bokstaver til eleven og registrerer fortløpende når eleven skriver og leser bokstaver. Når kartleggingsøkten avsluttes sendes bokstavene eleven kan automatisk til elevens bruker. Dermed får alle elever individuelt tilpassede oppgaver – og får en mulighet til å oppleve en reell mestring i bokstavinnlæringen. ​
 
Inkluderende læringsfellesskap

Det vil alltid være noen elever som ikke greier å lære alle bokstavene i første bokstavgjennomgang. Med de nye oppgraderingene i iMAL, kan disse elevene øve på samme innlæringsbokstav som resten av klassen, men i kombinasjon med egen individuell bokstavrekkefølge. Tidligere har dette bare vært mulig på læringsbrett. Nå er samme funksjon utviklet for arbeidsarkene. 

 

Vi tilbyr også gratis online kurs om digital iMAL- kartlegging. Trykk her for å se datoer og påmeldingsskjema.