Del 1: Innføring i iMAL-metoden.

Del 2: Kartlegging av bokstavkunnskap og tidlig lesing.

Del 3: iMAL i begynneropplæringen. Hvordan du kan bruke iMAL i begynneropplæringen I hel klasse på første trinn.