Førsteklasselærer for første gang?

 
Bli med på gratis webinar onsdag 17. august 14.30 – 15.30 og få tips til hvor du kan starte og hva som er lurt å huske på.

 

Som skolestarter er det mye som skal på plass. Overgangen fra barnehage til skole er stor, og for flere barn kan det oppleves både som spennende og skummelt. Mye sosialt skal på plass og barna skal lære å gå på skolen. For deg som lærer har du også læringsmål å forholde deg til, samt  forventninger fra skolen og foreldre.
Uavhengig om du har hatt førsteklasse tidligere eller ikke, kan de første månedene på første trinn oppleves overveldende. Særlig om man aldri har hatt ansvar for en første klasse før. Derfor ønsker iMAL å tilby en timers webinar som tar deg med gjennom tips og råd til oppstart på første trinn. 

Registrer deg her og få tilsendt lenke til webinaret: