Skoler med lisens på iMAL kan delta på online-kurs med så mange ansatte de ønsker. Vi setter opp online-kurs med samme innhold, gjennom heleskoleåret. iMAL-kurset går over 1 dag, eller 2 halve dager. I tillegg settes det opp online oppfølging med aktuelle tema gjennom skoleåret. Pålogging til temaoppfølging sendes ut til deltakerne som har deltatt på online-kursene.

DATOER OG PÅMELDING ONLINE-KURS SKOLEÅRET 2020/21 HER

DATOER FOR TEMA-OPPFØLGING SKOLEÅRET 20/21

Tirsdag 1. september kl. 14.30 – 15.30: Oppstart med iMAL

Tirsdag 13. oktober kl. 14.30 – 15.30: Kartlegging, tilpasning og tilrettelegging

Tirsdag 5. januar kl. 14.30 – 15.30: Førsteklassen er gjennom alle bokstavene, hva nå?