Online informasjons-seminar om iMAL for skoleleder og ansatte i PPT.

DATOER OG PÅMELDING HER


iMAL er tatt i bruk av over 400 skoler i hele Norge.  Nå setter vi opp en times online-seminar slik at skoleledere og ansatte i PPT kan få informasjon om iMAL, for å vurdere om det kan være et aktuelt verktøy i begynneropplæringen i lesing og skriving, for sine skoler. Det vil være mulig å stille spørsmål under seminaret. Derfor er det begrenset antall plasser på hvert seminar.

DATOER OG PÅMELDING HER

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.