Online-informasjon om iMAL til skoleledere og ansatte i PPT. Onsdager kl. 10.00 – 11.0.

 


iMAL brukes av 520 skoler i hele Norge.  Nå setter vi opp en times online-seminar slik at skoleledere og ansatte i PPT kan få informasjon om iMAL, for å vurdere om det kan være et aktuelt verktøy i begynneropplæringen i lesing og skriving, for sine skoler. Kurset kjøres live, og vi svarer gjerne på spørsmål fra deltakerne.
iMAL består av to digitale læremidler som støtter en metode for begynneropplæring i lesing og skriving, med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet.Les mer her.