Online-informasjon om iMAL til skoleledere og ansatte i PPT 

                                                                                                                              Nyere norsk forskning sier:                                             

“Det er store forskjeller i bokstavkunnskapen til de 20 prosent av elevene som har lavest leseforståelse, sammenlignet med de øvrige.” (Rogne, Gamlem & Ottesen, 2021).

“Barn som har svake leseferdigheter første skoleår vil ha mer enn 90% risiko for å fortsatt ha svake leseferdigheter senere år.” (Chard & Kameenui, 2000; Walgermo, 2018)

iMAL brukes av 550 skoler i hele Norge med svært gode resultater.  Nå setter vi opp online-seminar slik at skoleledere og ansatte i PPT kan få informasjon om iMAL, for å vurdere om det kan være et aktuelt verktøy i begynneropplæringen i lesing og skriving.  Kurset kjøres live  og vi svarer gjerne på spørsmål fra deltakerne. 

iMAL består av to digitale læremidler som støtter en metode for begynneropplæring i lesing og skriving, med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet.Les mer her.