Skoleledelsens betydning i den første

lese- og skriveopplæringen

 

Stor internasjonal undersøkelse viser at norske 10- åringer leser dårligere enn før. Det er viktig at begynneropplæringen og elevens lese- og skriveutvikling er hele skolens ansvar og ikke enkeltledere eller enkeltlæreren. iMAL har utviklet en kompetansepakke for skoleledere bestående av 6 nettkurs med tilhørende for- og etterarbeid (les mer her). Målet er å sikre en helhetlig begynneropplæring med oversikt og innsikt i alle elevenes leseutvikling og progresjon, der iMAL inngår som et verktøy for å identifisere og følge opp elever som står i fare for å utvikle lese- og skrivevansker. 

 

Bli med på gratis onlineforedrag for å se hvordan skoleledere kan danne et godt fundament for god faglig dialog i hele personalet i den første lese- og skriveopplæringen.

 

Når?  Velg mellom 28. juni og 8. august

  • Påmeldingsskjema lenger nede på denne siden. 

Tid? 09.00 – 09.30 

Hvor? Teams

Hvem møter du?

 

 

Påmelding skolelederforedrag 28. juni 2023

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

 

 

Påmelding skolelederforedrag 8. august 2023

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.