Innhold i kurset:

08.30-9.15: Innføring i leseopplæring – teorigrunnlag iMAL

09.15- 09.30: Pause

09.30-10.30: Arbeidsmåter og oppgavetyper + praktiske øvelser

10.30-10.45: Pause

10.45-11.30: iMAL i begynneropplæringen

11.30-12.00: Lunsj

12.00-12.30: iMAL kartlegging

12.30- 13.00: Organisering av undervisningen

 

Meld deg på iMAL onlinekurs for førsteklasselærere 18. august her: