iMAL kurs for spesialpedagoger over to halve dager

Mandag 27. februar og mandag 6. mars  kl. 14.00 – 16.00