Datoer og steder – Østlandet vår 2020.

Kursleder: Regine Nagelhus

LILLEHAMMER 5. MAI. PÅMELDING HER.

HAMAR 6. MAI. PÅMELDING HER.

OSLO 7. MAI. PÅMELDING HER.

FREDRIKSTAD 13. MAI. PÅMELDING HER.

TØNSBERG 14. MAI. PÅMELDING HER.

PORSGRUNN 20. MAI. PÅMELDING HER.

OSLO 4. JUNI. PÅMELDING HER.

Pris: 2900 kr

Ressurslærer-kurs iMAL

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.
Etter ressurslærer-kurset vil pedagogene kunne bruke iMAL i egen undervisning, og videre kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med begynneropplæring, tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. iMAL kan også brukes i spesialundervisning for barn med lærevansker. Vi anbefaler at minst to pedagoger på skolen til en hver tid har deltatt på ressurslærerkurs i iMAL.

Innhold i kurset:

1. Lesevansker, forebygging og lesemetoder
2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.
3. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.
4. Lekens betydning for læring og motivasjon.
5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.
6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.
Kurset er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.
Ta med deg nettbrett og pc til kursdagen. Når du melder deg på vil du motta en mail med kursdokumenter og bokstavkartlegging. Ta kontakt dersom mail ikke er mottatt.
Påmelding:                                                                                                                                                                                                                                       
Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart. Ved avbestilling etter påmeldingsfrist vil kurset bli fakturert i sin helhet.

Pris: 2900 kr.