Datoer og steder – Nord-Norge vår 2020.

Kursleder: Regine Nagelhus

HAMMERFEST 27. APRIL. PÅMELDING HER.

TROMSØ 28. APRIL. 4-TIMERSKURS. PÅMELDING HER.

HARSTAD 29. APRIL. PÅMELDING HER.

TROMSØ 9. JUNI. PÅMELDING HER.

BODØ 10. JUNI. PÅMELDING HER.

MOSJØEN 11. JUNI. PÅMELDING HER.

Pris: 2900 kr

Ressurslærer-kurs iMAL

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Etter ressurslærer-kurset vil pedagogene kunne bruke iMAL i egen undervisning, og videre kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med begynneropplæring, tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. iMAL kan også brukes i spesialundervisning for barn med lærevansker. Vi anbefaler at minst to pedagoger på skolen til en hver tid har deltatt på ressurslærerkurs i iMAL.

Innhold i kurset:

1. Lesevansker, forebygging og lesemetoder

2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.

3. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.

4. Lekens betydning for læring og motivasjon.

5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

Kurset er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.

Ta med deg nettbrett og pc til kursdagen. Når du melder deg på vil du motta en mail med kursdokumenter og bokstavkartlegging. Ta kontakt dersom mail ikke er mottatt.

Påmelding:                                                                                                         

HAMMERFEST 27. APRIL. PÅMELDING HER.

HARSTAD 29. APRIL. PÅMELDING HER.

                                                                                                                      

Påmeldingsfrist 14 dager før kursstart. Ved avbestilling etter påmeldingsfrist vil kurset bli fakturert i sin helhet.

Pris: 2900 kr.