Pris og bestilling for skole

www.imallesing.no

Priser ekskl. mva

Prisen for årslisens er basert på totalt antall elever ved skolen. For skoler med både barne- og ungdomstrinn skal elevtallet på barnetrinnet legges til grunn. OBS! Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller utvalgte trinn eller grupper på skolen.

1 – 19 elever på hele skolen: 2000 kr

20 – 99 elever på hele skolen: 2500 kr

100 – 499 elever på hele skolen: 3000 kr

500+ elever på hele skolen: 3500 kr

Ungdomstrinn / videregående / voksenopplæring: 3000 kr

For kommunelisens, ta kontakt for tilbud.

Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Abonnement går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Elevene kan logge seg på iMAL-lesing hjemmefra og skolens lærere får tilgang til egen administrasjonsside for programmet.

Bestilling iMAL for nettbrett

  • BESTILLING

  • Faktura informasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.