Pris og bestilling for skole – iMAL for nettbrett og iMAL for papirutskrift

iMAL-oppgavene som har ligget i M+abc blir flyttet over til imallesing.no fra høsten 2019.  iMAL for læreingsbrett og iMAL-oppgaver for papirutskrift blir samlet i samme innlogging, og selges som et samlet produkt til skolene. Frem mot sommeren 2019 vil iMAL for papirutskrift dukke opp i programmet litt etter litt. Her kan du se eksempler på noen av oppgavetypene.

 
  • Egen iMAL-lesebok som kan leses på skjerm og printes ut. 4 sider til hver bokstav.
  • Sporingsoppgaver for bokstavinnlæring.
  • Skriveoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, til utskrift eller på læringsbrett.
  • Leseoppgaver med de bokstavene som til enhver tid er lært, til utskrift eller på læringsbrett.
  • Instruksjonsfilmer 
  • Nettkurs for pedagoger

Pristilbud mens programmet er under utvikling:

Kunder som har brukt iMAL i M+abc får 30 % rabatt første år. Skriv M+abc i feltet for rabattkode.

NB! Prisene i iMAL er satt med utgangspunkt i antall elever på barnetrinnet selv om det er mest aktuelt å bruke i begynneropplæring. Vi har forsøkt å anslå pris pr. førsteklassing ut fra elevtallet i hver pris-gruppe, og at prisen kommer på ca 100 kr pr. elev på første trinn. Så får elever som har behov for produktet på høyere trinn også tilgang, som en bonus.

som en bonus.
 

1 – 19 elever på hele barnetrinnet: 1500 kr

20 – 49 elever på hele barnetrinnet: 2500 kr

50 – 99 elever på hele barnetrinnet: 3500 kr

100 – 199 elever på hele barnetrinnet: 4500 kr

200 – 299 elever på hele barnetrinnet: 5000 kr

300 – 399 elever på hele barnetrinnet: 5500 kr

400 – 499 elever på hele barnetrinnet: 6000 kr

500+ på hele barnetrinnet: 6500 kr

Priser ekskl. mva

Prisen for årslisens er basert på totalt antall elever ved skolen. For skoler med både barne- og ungdomstrinn skal elevtallet på barnetrinnet legges til grunn. OBS! Det er ikke mulig å gjøre bestillinger til enkeltelever eller utvalgte trinn eller grupper på skolen.

For kommunelisens, ta kontakt for tilbud.

Prisen gjelder for 12 måneders avtale, og løper fra dagen etter bestilling. Abonnement går automatisk til fornyelse hvert år, frem til en eventuell oppsigelse. Elevene kan logge seg på iMAL-lesing hjemmefra og skolens lærere får tilgang til eget område i programmet for å lage oppgaver til papirutskrift.

Bestilling iMAL for nettbrett

  • BESTILLING

  • Faktura informasjon

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.