iMAL-KURS PÅ NETT ELLER LOKALE STEDLIGE KURS

iMAL kan du lære gjennom å delta på nettkurs / webinar eller at vi kommer ut lokalt og holder stedlige kurs.
I menyen til venstre kan du gå inn og lese om de ulike nettkursene våre. På siden til hvert nettkurs kan du logge deg inn i nettkurset / webinaret.
Nettkursene kan ligger åpne for pålogging hele tiden, og kan følges når det passer skoler og lærere best.
Nettkursene er gratis.

 

Lysbilde2
Lysbilde1