Visste du at en kartlegging i regi av Psykologisk institutt ved NTNU viste at:

  • Elevene i iMAL gruppen stavet ord signifikant bedre enn kontrollgruppen.
  • 17 % av elevene i kontrollgruppen hadde lært færre bokstaver enn svakeste elev i iMAL-gruppen.

    (Elevgruppene ble kartlagt gjennom skoleåret 2016 / 2017, i august, desember og mai. Elevgruppene fordelte seg helt likt på starten av skoleåret i august)

iMAL kan du lære gjennom å delta på nettkurs / webinar eller at vi kommer ut lokalt og holder stedlige kurs.
I menyen til venstre kan du gå inn og lese om de ulike nettkursene våre. På siden til hvert nettkurs kan du logge deg inn i nettkurset / webinaret.
Nettkursene kan ligger åpne for pålogging hele tiden, og kan følges når det passer skoler og lærere best.
Nettkursene er gratis.

 

Lysbilde2
Lysbilde1