Bli kjent med iMAL- metoden 

Her finner du seks nettkurs som gir deg en innføring i iMAL- metoden. 

 

 

Innhold i nettkurset om lese- og skrivestart:

  • Vansker med å huske bokstaver, årsaker og behov for tilpasninger
  • Minneproblematikk. Multisensorisk bokstavlæring som tiltak. 
  • Lesetekster og tilnærming til lesestart. 
  • Formell og funksjonell bokstavlæring.