iMAL-KURS ONLINE VÅR 2020

På grunn av situasjonen med Corona-virus har vi avlyst alle iMAL-ressurslærerkursene i før sommerferien.

I stedet setter vi opp online iMAL-kurs med begrenset antall pålogginger pr. kurs. Dette for at det skal være mulig å kommunisere med kursholder under kurset. Det er mulig med 20 pålogginger pr. kurs. Skoler kan også melde på grupper med lærere, men får da 1 pålogging. Påmeldte fra samme skole må da følge kurset i samme rom via projektor etc. Skoler som deltar på kurset som gruppe, får også 3 veiledningstimer online skoleåret 20 / 21.

September: Oppstart med iMAL
Oktober: Kartlegging, tilpasning og tilretteleggeing
Januar: Førsteklassen er gjennom alle bokstavene, hva nå?

DATOER OG PÅMELDING HER

iMAL er en metode for begynneropplæring i lesing og skriving med dokumentert effekt for elever som strever med lese- og skrivestarten. Pedagoger som har brukt iMAL i begynneropplæringen rapporterer om at flere elever lykkes med bokstavene inne i klassefellesskapet. Les mer her.

Etter ressurslærer-kurset vil pedagogene kunne bruke iMAL i egen undervisning, og videre kunne bistå både skoleledelse og kolleger i arbeidet med begynneropplæring, tidlig innsats og intensiv opplæring for å forebygge lese- og skrivevansker. iMAL kan også brukes i spesialundervisning for barn med lærevansker. Vi anbefaler at minst to pedagoger på skolen til en hver tid har deltatt på ressurslærerkurs i iMAL.

DATOER OG PÅMELDING HER

Innhold i kurset:

Tidspunkt: 09.00 – 15.30

1.  Lesevansker, forebygging og lesemetoder

2. Bokstavinnlæring på hjernens premisser, innføring i iMAL- metoden.

3. iMAL i klasserommet, arbeidsmåter, oppgaver og organisering.

4. Lekens betydning for læring og motivasjon.

5. Kartlegging, tidlig innsats og spesialundervisning.

6. Implementering av iMAL i begynneropplæring og spesialundervisning.

Kurset er en blanding av forelesning og praktisk arbeid i hvordan man lager oppgaver i læremidlene, både på nettbrett og papir-basert.

PRISER:

Skoler som deltar på kurset som gruppe, får også 3 veiledningstimer online skoleåret 20 / 21.

DATOER OG PÅMELDING HER